Resource Description

Dit is Gr 9 Teg Mini Pat Projek vir Kwrtl 3 2020. Dit tel 70 punte en die lengte word aan die opvoeder se goeddunke oorgelaat. ‘n Nasienriglyn en kognitiewe vlak opsomming is ingesluit. Dit is KABV georienteerd. Meeteenhede moet aangedui word, waar van toepassing. Diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie, tensy anders aangedui. Skryf netjies en leesbaar. Die lengte van die Projek word aan die onderwyser se goeddunke oorgelaat. 

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 15 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R17.00