plattelandsejuffie
 • plattelandsejuffie
 • Plattelandsejuffie bied onderrig in 2020:

  RTT graad 10 – 12
  Rekeningkunde graad 10 – 12

  Voorheen al aangebied:
  Graad 8 + 9 EBW
  Graad 8 + 9 Geskiedenis
  Graad 8 + 9 Wiskunde
  Besigheidstudies en Wiskunde Geletterdheid

Good notes

January 21, 2020 Lindypienaar History Grade 8 PowerPoint – Before South Africa

These notes are great stuff and follows the Via Afrika textbook. Maybe look at marking the notes according to which textbook is used.

October 28, 2018 Rochel 3D figure / 3D figures