Munchkin's
  • Munchkin's
  • Foundation Phase Resources and workbooks

Lopende skrif Handboek

May 27, 2020 HANNIE DU PLESSIS Lopende handskrifboek

Sommige van die bladsye het bo-aan die korreksielyne en dan weer onder-aan.
HJoekom? dit maak nie sin nie.
Die korreksielyne moet mos seker almal saam aan die onderkant wees?

Cursive Handwriting

May 27, 2020 HANNIE DU PLESSIS Cursive Handwriting book

Why are the correction lines on top op the pages?
Are they not suppose to be all at the bottom of a page?

Part of speech

May 27, 2020 HANNIE DU PLESSIS Deel metode video

1 Can not open it.
Keep on saying: Forbidden 403

Cursive Handwriting book Gr 3

January 24, 2020 Rachel01 Cursive Handwriting book

October 5, 2018 LaurenJoe Gr 1 Werkkaarte Afrikaans HT

October 5, 2018 LaurenJoe Wiskundeboek en Syfervormingboek Gr 1

July 28, 2018 Anja Smit Gr 1 Klanke en persepsieboek