Elayne Verster
  • Elayne Verster
  • Hulpmiddels vir Spraak- en Taalterapeute

April 16, 2019 Leevaneeden Ons hersien /y/, /ei/, en /ui/-woorde