Tuisonderwys Hulpbronne
  • Tuisonderwys Hulpbronne
  • Graad / Grade 4, 5 & 6
    Formele Assesserings met Memorandums
    Formal Assessments with Memorandums
    Opsommings
    Summaries

no problem

November 16, 2021 MHenn Graad 5 Kwartaal 4 Formele Assessering Pakket

no problem thank you

Paper rating

November 12, 2021 Henri Crocker Graad 4 Kwartaal 4 Afrikaans Formele Assessering en Memorandum

It was good and downloaded easely

Grade 4 term 4 history formal assessment

October 25, 2021 Philile Cebisa Grade 4 Term 4 History Formal Assessment with Memorandum

Very disappointed in this assessment. Wasted my money.

2

October 17, 2021 Candice Lingham Grade 4 Term 4 English (HL and FAL) Formal Assessment with Memorandum

I am very disappointed. The format of the formal assessment is not in line with CAPS

Baie kort, toets min kennis

September 18, 2021 Chrisna Botha Graad 5 Kwartaal 3 Wiskunde Formele Assessering

Die kennis wat in hierdie vraestel getoets word is maar min Ek het meer verwag.

Please update

August 5, 2021 Amie Terblanche Grade 4 Term 3 Life Skills Formal Assessment en Memo

Resources looks good but has mistakes. not according to DBE Term 3.

Verkeerde Toets!

November 18, 2020 Tina Du Toit Graad 4 Kwartaal 4 Natuurwetenskap en Tegnologie Formele Assessering en Memorandum