Casey's Clever Cookies
  • Casey's Clever Cookies
  • I am a foundation phase teacher making songs and educational resources for little ones. My goal is to make teachers’ (and parents’) lives a bit easier by making quality educational resources easily available at affordable prices.

    Ek is ‘n grondslagfase onderwyseres wat liedjies en opvoedkundige hulpmiddles vir kleintjies maak. My doel is om onderwysers (en ouers) se lewens ‘n bietjie makliker te maak deur gehalte-opvoedkundige hulpbronne maklik beskikbaar te stel teen bekostigbare pryse.