Resource Description

‘n Aktiwiteitsboekie om Perseptuele Ontwikkeling, Wiskunde en Geletterdheid aan te raak. [40+ bladsye]

Graad R – 2, Kleurvol

An activity bundle to touch upon Perceptual Development, Mathematics and Literacy. [ 40+ pages]

*Drukskrif: Graad 1, Lopende Skrif: einde Graad 2 / *Print: Grade 1, Cursive Writing: end of Grade 2

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 61 ratings )

Excellent

May 20, 2020 Antonettevanst

My so is having a lot of fun.

R25.00