Resource Description

Die ’b’ en ’d’- klankprogram is saamgestel deur ‘n arbeidsterapeut met die fokus op klankvorming, asook visuele en ouditiewe persepsie-oefeninge om ’b’ en ’d’-verwarring en omkerings te voorkom. Die strokiesprent- video demonstreer ’n 3-stap strategie wat die leerder moet toepas elke keer wanneer ’n ’b’ of ’d’ klankie geskryf word. Die korrekte begin en vorming van klanke, sal ook bydra om klankomkering by grondslagfaseleerders te voorkom of te verminder.
Die ’b’ en’d’-hulpmiddel om verwarring uit te skakel:
Die program fokus op die aanleer van korrekte klankvorming deur middel van ‘n video/aanbieding en werkvelle vir vaslegging. Die program kan deur ouers, terapeute en opvoeders benut word as deel van die onderrigproses, vaslegging tuis of terapie.

Die produk sluit die volgende in:

Video opname vir die leerder
Werksvelle
Kleimatte
Persepsuele en ouditiewe aktiwiteite.
Muurkaarte vir klaskamer
Beskikbaar in beide Afrikaans en Engels.

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 1 rating )
No ratings have been submitted for this resource yet.

Die ’b’ en ’d’- klankprogram is saamgestel deur ‘n arbeidsterapeut met die fokus op klankvorming, asook visuele en ouditiewe persepsie-oefeninge om ’b’ en ’d’-verwarring en omkerings te voorkom. Die strokiesprent- video demonstreer ’n 3-stap strategie wat die leerder moet toepas elke keer wanneer ’n ’b’ of ’d’ klankie geskryf word. Die korrekte begin en vorming van klanke, sal ook bydra om klankomkering by grondslagfaseleerders te voorkom of te verminder.

Die produk sluit die volgende in:

Video opname vir die leerder
Werksvelle
Kleimatte
Persepsuele en ouditiewe aktiwiteite.
Muurkaarte vir klaskamer
Beskikbaar in beide Afrikaans en Engels.

R150.00