Resource Description

Soortname
Eiename
Abstrakte Selfstandige Naamwoorde
Samestellings
Infinitiewe Werkwoorde
Voornaamwoorde
Ontkenning
Meervoud
Byvoeglike Naamwoorde
Trappe van Vergelyking
Voorvoegsels
Agtervoegsels

Enkelvoudige Sinne
Stelsinne
Teenwoordige Tyd
Verlede Tyd

Punt
Komma
Dubbelpunt
Kommapunt
Uitroeptekens
Vraagtekens

Geleende Woorde
Idiomatiese Uitdrukkings
Alliterasie en Assonansie
Vergelykings
Sinonieme
Antonieme
Homofone
Homonieme

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 1 rating )
No ratings have been submitted for this resource yet.

Soortname
Eiename
Abstrakte Selfstandige Naamwoorde
Samestellings
Infinitiewe Werkwoorde
Voornaamwoorde
Ontkenning
Meervoud
Byvoeglike Naamwoorde
Trappe van Vergelyking
Voorvoegsels
Agtervoegsels

Enkelvoudige Sinne
Stelsinne
Teenwoordige Tyd
Verlede Tyd

Punt
Komma
Dubbelpunt
Kommapunt
Uitroeptekens
Vraagtekens

Geleende Woorde
Idiomatiese Uitdrukkings
Alliterasie en Assonansie
Vergelykings
Sinonieme
Antonieme
Homofone
Homonieme

R50.00