Resource Description

GRAAD 5 & 6 AFRIKAANS OPSOMMINGS VIR KWARTAAL 1-4.

Opsommings volgens die hele jaar se werk.
PDF Formaat

Sluit in:

1. Leestekens
2. Woordvorming
3. Klankgrepe & Lettergrepe
4. Skryftekens
5. Aksenttekens
6. Selfstandige Naamwoord
7. Byvoeglike Naamwoord
8. Voornaamwoord
9. Vergelyking
10. Werkwoord
11. Alliterasie & Assonansie
12. Bywoord
13. Voorsetsel
14. Voegwoord
15. Lidwoord
16. Sinoniem, Antoniem, Homoniem & Homofoon
17. Klanknabootsing
18. Leenwoorde
19. Deelwoorde
20. Ontkenning
21. Intensiewe Vorme
22. Afkortings & Akronieme
23. Enkelvoudige- & Saamgestelde Sinne
24. Lydende- & Bedrywende Vorm
25. Meervoude & Verkleinings
26. Direkte & Indirekte rede
27. Letterlik & Figuurlik
28. Idiome
29. Kenmerke van ‘n Gedig

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 2 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R120.00