Resource Description

Graad 4 Afrikaans Wiskunde pakket vir kwartaal 1 wat die volgende insluit per onderwerp:

1. Opsomming
2. Werkstuk (Oefeninge)
3. Memorandum met antwoorde

Kwartaal 1 onderwerpe soos vanuit Platinum Handboek opgesom wat ingesluit is in die pakket:

1. TEL AAN EN TERUG
2. PLEKWAARDE EN UITGEBREIDE VORM
3. ROND AF TOT DIE NAASTE 10
4. VERGELYK EN RANGSKIK GETALLE
5. GETALSINNE (KONTROLEER OPTEL EN AFTREK)
6. RANGSKIKKING EN GROEPERING IN OPTEL
7. OPTEL- EN AFTREKFEITE
8. SKAT ANTWOORDE DEUR AF TE ROND
9. TEL HEELGETALLE OP
10. GEBRUIK OPTEL OM PROBLEME OP TE LOS
11. TREK HEELGETALLE AF
12. PATRONE EN VLOEIDIAGRAMME
13. VERMENIGVULDIGING EN DELING VLOEIDIAGRAMME
14. LEES EN SKRYF TYD
15. HERLEI TUSSEN EENHEDE VAN TYD
16. BEPAAL DIE TYD
17. INTERPRETEER KALENDERS EN DAGBOEK
18. VERDUBBEL EN HALVEER
19. VERMENIGVULDIGINGS- EN DELINGSFEITE
20. VERSAMEL EN ORGANISEER DATA
21. TEKEN PIKTOGRAMME
22. TEKEN STAAFGRAFIEKE
23. INTERPRETEER EN SOM DATA OP
24. INTERPRETEER SIRKELDIAGRAMME
25. DIE DATASIKLUS (geen werkstuk en memo)
26. VERGELYK, RANGSKIK, BENOEM EN IDENTIFISEER 2D VORMS
27. NOG MANIERE OM 2D-VORMS TE RANGSKIK
28. VERMENIGVULDIG EN LOS PROBLEME OP
29. DEEL EN LOS PROBLEME OP
30. KONTROLEER DEUR TEENOORGESTELDE BEWERKINGS

Ontwerp en saamgestel deur My Skool Goeters @ 2021.

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 17 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

Graad 4 Afrikaans Wiskunde pakket vir kwartaal 1 wat die volgende insluit per onderwerp:

1. Opsomming
2. Werkstuk (Oefeninge)
3. Memorandum met antwoorde

Kwartaal 1 onderwerpe soos vanuit Platinum Handboek opgesom wat ingesluit is in die pakket:

1. TEL AAN EN TERUG
2. PLEKWAARDE EN UITGEBREIDE VORM
3. ROND AF TOT DIE NAASTE 10
4. VERGELYK EN RANGSKIK GETALLE
5. GETALSINNE (KONTROLEER OPTEL EN AFTREK)
6. RANGSKIKKING EN GROEPERING IN OPTEL
7. OPTEL- EN AFTREKFEITE
8. SKAT ANTWOORDE DEUR AF TE ROND
9. TEL HEELGETALLE OP
10. GEBRUIK OPTEL OM PROBLEME OP TE LOS
11. TREK HEELGETALLE AF
12. PATRONE EN VLOEIDIAGRAMME
13. VERMENIGVULDIGING EN DELING VLOEIDIAGRAMME
14. LEES EN SKRYF TYD
15. HERLEI TUSSEN EENHEDE VAN TYD
16. BEPAAL DIE TYD
17. INTERPRETEER KALENDERS EN DAGBOEK
18. VERDUBBEL EN HALVEER
19. VERMENIGVULDIGINGS- EN DELINGSFEITE
20. VERSAMEL EN ORGANISEER DATA
21. TEKEN PIKTOGRAMME
22. TEKEN STAAFGRAFIEKE
23. INTERPRETEER EN SOM DATA OP
24. INTERPRETEER SIRKELDIAGRAMME
25. DIE DATASIKLUS (geen werkstuk en memo)
26. VERGELYK, RANGSKIK, BENOEM EN IDENTIFISEER 2D VORMS
27. NOG MANIERE OM 2D-VORMS TE RANGSKIK
28. VERMENIGVULDIG EN LOS PROBLEME OP
29. DEEL EN LOS PROBLEME OP
30. KONTROLEER DEUR TEENOORGESTELDE BEWERKINGS

Ontwerp en saamgestel deur My Skool Goeters @ 2021.

R275.00