Resource Description

Graad 4 – Kwartaal 1 – Afrikaans
Sinonieme
Antonieme
Werkwoorde
Tydsvorme
Sinsoorte
Spelling en Punktuasie
Lettergrepe
Selfstandige Naamwoorde
Byvoeglike Naamwoorde
Enkelvoudige Sinne
Hulpwerkwoorde
Trappe van Vergelyking
Idiomatiese Uitdrukkings
Ontkenning

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 7 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

Graad 4 – Kwartaal 1 – Afrikaans
Sinonieme
Antonieme
Werkwoorde
Tydsvorme
Sinsoorte
Spelling en Punktuasie
Lettergrepe
Selfstandige Naamwoorde
Byvoeglike Naamwoorde
Enkelvoudige Sinne
Hulpwerkwoorde
Trappe van Vergelyking
Idiomatiese Uitdrukkings
Ontkenning

R20.00