Resource Description

Opsommings oor taalkonsepte, ‘n voorbeeld, werkskaart en memo oor die volgende:

1 Kenmerke van ‘n Gedig (GEEN WERKSTUK INGESLUIT NIE)
2 Bywoorde
3 Ontkenning
4 Los en Vas skryf van woorde (GEEN WERKSTUK INGESLUIT NIE)
5 Afkappingsteken
6 Homonieme en Homofone
7 Voorsetsels, Voegwoorde en Telwoorde
8 Uitroepteken en Vraagteken
9 Basisvorme, Voorvoegsels en Agtervoegsels
10 Enkelvoudige Sinne (Onderwerp/Gesegde/Voorwerp)
11 Samestellings, Afleidings en Deelwoorde
12 Direkte en Indirekte Rede
13 Saamgestelde Sinne
14 Voornaamwoorde
15 Letterlike en Figuurlike Betekenis.
16 Dubbelpunt
17 Vergelykings en Metafore
18 Alliterasie en Assonansie
19 Klankverandering
20 Lydende en Bedrywende Vorm
21 Kommapunt, Deelteken en Kappie
22 Diftonge (tweeklanke)
23 Verkleining
24 Afkortings

Ontwerp deur My Skool Goeters @ 2019

Platinum Handboek gebruik vir opsommings

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 17 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

UITEENSETTING VAN INHOUD VAN OPSOMMING: Elke werkstuk bevat ‘n definisie van die onderwerp, ‘n voorbeeld, een of twee oefeninge oor die onderwerp en ‘n memo met antwoorde.

R215.00