Resource Description

Dit is ‘n Gr 8 Teg Eksamen Vraestel vir Kwrtl 4 2020. Dit tel 80 punte en duur 90 munite. ‘n Nasienriglyn en Kognitiewe vlak opsomming is ingesluit. Dit is KABV georienteerd. Toon al die berekeninge duidelik aan. Rond al die finale antwoorde tot twee desimale plekke af, tensy anders aangedui. Meeteenhede moet aangedui word, waar van toepassing. Diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie, tensy anders aangedui. Skryf netjies en leesbaar. 

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 16 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R22.00