Resource Description

Hierdie werkkaarte volgens die BONUS GRATIS YOUTUBE video skerp al die tweeklanke in. Die kinders kry geleentheid om ouditief te luister na die tweeklanke en te kies watter klank hulle hoor. ‘Spelboksies’ vir woorde word verduidelik. Die woorde word ook gelees en in sinne geplaas in ‘n verskeidenheid ‘fonts’ sodat die kinders gewoond kan raak aan ‘rekenaar skrif’ indien hulle verskeidenheid leesboeke lees.

Om jou perseptuele vaardighede nl. visuele geheue, visuele diskriminasie, ouditiewe geheue, ouditiewe diskriminasie en so meer in te span om te lees in baie belangrik. Lees moet vir kinders so natuurlik en lekker wees soos enige ander vaardigheid wat hulle baas geraak het.

In hierdie pakket ontvang jy werkkaarte wat jy kan lamineer om kleispeletjies te speel, woord leeskaarte, klank kaarte om woorde te analiseer en te sintetiseer. Flitskaarte vir juffrou se gerief sowel as ‘n lekker leesboekie met 18 bladsye aktiwiteite en leesstof vir klasgebruik en huiswerk. Elke leesles bevat ‘n vorm met die volledige uiteensetting hoe om die les aan te bied. Jy gaan dus tyd spaar om hierdie winskopie leeslesse aan te skaf.

Al die skakels vir die videos wat jy gaan nodig hê vir die aanbieding van hierdie les is aangeheg vir jou gerief in ‘n Powerpoint dokument. “Copy en Paste” die skakels in GOOGLE om direk herlei te word na jou GRATIS video/videos vir die les.

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 7 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R49.00