Resource Description

Hierdie leesles vir GRAAD 1 fokus op die uu-klank. Ons gaan woorde lees en leer om woorde vinniger te lees. Woorde word geplaas in sinne. Die sinne gaan op verskillende maniere aangebied word vir die kinders om te leer lees. Sodoende kry die kinders selfvertroue om elke keer ‘n bietjie vinniger te probeer lees.

Hierdie pakket: Lees program vir Graad 1 Les 13 bevat verskeie hulpmiddels vir juffrou asook ‘n verskeidenheid leeskaarte wat die kinders kan gebruik. Die les kan in een langer periode aangebied word of opgedeel word in ‘n paar korter lessies vir die week. Soos wat dit vir juffrou in haar klaskamer die beste werk.

Al die hulpmiddels asook werkkaarte is maklik om af te laai. Dit is in A4 formaat. Die hulpmiddels asook werkkaarte (sluit leeskaarte in) kan in ‘n japtrap gedruk word. Dit is maklik om te lamineer indien juffrou dit so verkies om weer te gebruik. Die hulpmiddels sowel as werkkaarte wat geknip moet word is so ontwerp dat juffrou dit maklik kan knip en in kleiner sakkies plaas vir maklike gebruik. Instruksies is op elke werkkaart geplaas met voorstelle vir gebruik vir juffrou.

Al die hulpmiddels en werkkaarte is so ontwerp dat dit die GRATIS YOUTUBE video ondersteun en sodoende daardie video meer interaktief maak vir die kinders. Juffrou is meer as welkom om die video te stop en die hulpmiddels sowel as werkkaarte te gebruik om die les interaktief en prakties aan te bied vir inskerping van alle leerinhoud in die video.

Die hulpmiddels wat juffrou kan gebruik sluit in klaskamer plakkate wat ook gebruik kan word as flitskaarte wat handel oor die dubbelklanke. Daar is plakkate wat al 4 dubbelklanke insluit en daar is ook plakkate waar elke dubbelklank individueel voorgestel is vir inskerping.

Die werkkaarte (leeskaarte) kan in die klas gedoen word en juffrou kan ook die leeskaarte as huiswerk vir die kinders gee sodat hulle dit hardop tuis kan inoefen vir ekstra lees oefening.

‘n Oulike idee is om elke week se pakket (wat gedruk en gelamineer is) in ‘n ziplock sakkie te bêre, duidelik gemerk met al die inhoud. Sodoende kan juffrou dit maklik in die hande kry vir haar volgende aanbieding.

In elke week se pakket is daar ook ‘n volledige vorm vir die aanbieding van hierdie week se les. Die vorm sluit die Afrikaanse sowel as Engelse aanbieding stap vir stap in met aanduidings van watter deel met die video aangebied kan word en watter deel met hulpmiddels of werkkaarte aangebied kan word.

‘n Baie goeie idee is om ook die woorde en sinne vir die kinders te druk sodat hulle dit gedurende die aanbieding van die video voor hulle sien. Sodoende oefen die kinders om dit wat hulle op ‘n skerm sien en leer in te skerp deur ‘n fisiese aktiwiteit wat voor hulle lê.

Al die skakels vir die videos wat jy gaan nodig hê vir die aanbieding van hierdie les is aangeheg vir jou gerief in ‘n Powerpoint dokument. “Copy en Paste” die skakels in GOOGLE om direk herlei te word na jou GRATIS video/videos vir die les.

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 5 ratings )

5

February 10, 2020 Heleen West

R49.00

All the resources available in our TEACHA shop are for personal use only. If you buy any resources from us, you are not allowed to share or distribute any copies to someone else. The resources are only for your own use in your classroom or for your child. You are in no way allowed to copy and paste any part of our resources to use in other resources or sell in any other bundles.