Resource Description

Control Test 2: Business Environments, Business Operations, Business
Ventures and Business Roles.
Multiple Choice, direct/indirect- type Questions and Essay- type
Questions.
Section A: Question 1 is compulsory for all the candidates.
Section B: Consists of three questions. Answer any TWO of these
questions.
Section C: Consists of two questions. Answer any ONE of these
questions. Business Ventures.: 100

Beheer toets 2: Besigheidsomgewings, Besigheidsbedrywighede,
Besigheidsondernemings en Besigheidsrolle.
Veelvuldige keuse, direkte / indirekte- tipe Vrae en Opstel-tipe
Vrae.
Afdeling A: Vraag 1 is verpligtend vir al die kandidate. Afdeling B:
Bestaan uit drie vrae. Beantwoord enige TWEE van hierdie vrae.
Afdeling C: Bestaan uit twee vrae. Beantwoord enige EEN van
hierdie vrae. Besigheid Ondernemings.: 100

Resource Reviews

Total vendor ratings: ( 12 ratings )
No ratings have been submitted for this resource yet.

R185.00